Vi kan validering!

Validering av kunskaper i ny teknik och nya praktiska affärsmöjligheter.


Vi kan validering av icke-formellt och informellt lärande.

Vi har arbetat med vuxenutbildning på uppdrag av arbetslivet under många år och vet vad arbetslivet behöver eller kommer behöva.